خودیاری

Dشرکت ثبت شدهٔ InterAktiv به‌عنوان سازمان خودیاری کشور برای افراد دارای معلولیت یا سابقهٔ مهاجرت و بستگان آن‌ها تشکیل شده است. این موسسه از زمان تأسیسش در سال ۲۰۱۱، بخش ارائه خدمات را در حوزهٔ بین فرهنگی و خودیاری‌های با دسترسی آسان گسترش داده است. گروه‌های خودیار کلاسی و مجازی بین فرهنگی، همایش‌های اطلاعاتی در مورد موضوعات سلامت و شراکت و همچنین مشاوره‌های چند زبانه یا ترجمه شده به صورت هم‌زمان که اساس کار آن‌ها کمک در زمینهٔ خودیاری است، از خدمات این مؤسسه هستند.
ارائهٔ خدمات خودیاری به افراد دارای معلولیت و دارای سابقهٔ مهاجرت و نیز بستگان آن‌ها نیز مربوط است. مادران، پدران، خواهران و برادران، شریک زندگی و سایر بستگان که نقش پرستاری و مراقبتی در این خانواده‌ها و جوامع دارند، و نیز افراد دارای معلولیت یا بیماری‌های مزمن، به خدماتی مربوط به حوزه‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی و موقعیت‌های خاص زندگی مهاجران یا پناهندگان در آلمان، نیازمند هستند.
این شرکت همچنین خودیاری متناسب با گروه‌های خاص ارائه می‌دهد، که نه تنها شامل خودیاری گروهی کلاسیک بوده، بلکه خدماتی مانند تمرین تنش‌زدایی و تمرین‌های ورزشی برای مادران و پدران، سفرهای خانوادگی، خدمات آرامش‌بخش خانواده، خدماتی برای خواهران و برادران به منظور تقویت از طریق آموزش و سایر فعالیت‌ها را نیز شامل می‌شود.

  خدمات اطلاعات
پلی به سمت نظام سلامت Eine Brücke zum Gesundheitssystem»