مراقبت


این شرکت خود را موظف می‌داند که شراکت اجتماعی همه جانبه را برای افراد دارای معلولیت و با سابقهٔ مهاجرت و پناهندگی و بستگانشان فراهم کند. همراهی و مراقبت از موکلین در مرکز فعالیت ما قرار دارد. ما مشاوره‌هایی با دسترسی آسان ارائه می‌دهیم و طبق میل خود از قوانین فرصت‌های اجتماعی، اداری و مالی مراقبت می‌کنیم. برای کودکان، نوجوانان و جوانان دارای معلولیت، امکان شرکت در پیشنهاد‌های مراقبتی مختلف با حمایت‌های متفاوت وجود دارد. علاوه براین پیشنهاد‌های خودیاری و مربیگری وجود دارد که با اهداف تقویت، حمایت و آسایش بر عهدهٔ مادران، پدران، خواهران و برادران و فرزندان این افراد دارای معلولیت قرار می‌گیرد. برای خانواده‌هایی که فرزندان دارای معلولیت دارند و همچنین تاریخچهٔ اصل و نسب مختلف و همهٔ افراد علاقه‌مند دیگر، پیشنهاد‌های بسیاری در زمینهٔ اوقات فراغت، آموزشی و فرهنگی ارائه می‌دهیم. این گونه‌های مختلف همایش‌ها که شامل جشن‌های بین فرهنگی و سفرهای خانوادگی می‌شوند، همچنین فضاهایی برای تجربه و رویارویی ایجاد کرده و گفتگوی بین فرهنگی و بین مذهبی را فراهم می‌کنند.

مراقبت


  دانش بیشتر، شراکت بیشتر، سلامتی بیشتر (MWTG)
Sitemap