مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB

مشاوره و همراهی با پناهندگان دارای معلولیت یا بیماری مزمن و بستگان آن‌ها

ارائهٔ مشاوره و حمایت راحت برای پناهندگان دارای معلولیت یا بیماری مزمن و بستگان آن‌ها است. این ارائه رایگان، بدون محدودیت سنی و مستقل از نوع آسیب است. ما در مکان‌هایمان (Wilhelmshavener Str. 32 10551 Berlin) یا در هر محل مسکونی موجود همچنین به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی، کردی، روسی، فارسی و نیز زبان‌های مورد نیاز مشاوره می‌دهیم.
ما ـ تا جای امکان ـ مترجمان کتبی و شفاهی فراهم می‌کنیم.

خدمات ما:

  • گفت‌وگوهای مشورتی به‌منظور شفافیت نیازهای حمایتی، کمک‌رسانی و آموزشی خاص معلولین
  • مشاورهٔ اجتماعی و حمایت پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها
  • همراهی به سمت ادارات، معاینات پزشکی، تجهیزات کمک‌رسانی و مؤسسات آموزشی
  • گروه‌های خودیار برای پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها
  • ارتباط با خدمات اوقات فراغت، فرهنگی و آموزشی ( داخل و خارج از شرکت InterAktiv)
  • ارتباط با سایر خدمات و پیشنهاد‌های حمایتی

زمان ملاقات و قرارها پس تعیین:

ساعات ملاقات آزاد (بدون قرار):
دوشنبه ساعت ۱۵-۱۲ و چهارشنبه ساعت ۱۳-۱۰
مشاوره‌ها در سایر زمان‌ها پس از قرار قبلی امکان‌پذیر است.

اطلاعیه AGHB برای دانلود به زبان‌های:

AGHB Flyer: Deutsch/Arabisch/Farsi

تماس:

Theresa Mair
Beratung Flucht + Behinderung

030 588 58 271
t.mair@interaktiv-berlin.de

Paul Esser
Beratung Flucht + Behinderung

030 588 58 271
p.esser@interaktiv-berlin.de


Julius Engel * Rechtsberatung * Termine nur nach Vereinbarung
(freie) Mitarbeit* AGHB

030 588 58 271
j.engel@interaktiv-berlin.de

مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB


  پروژه مشاوره
گروه بین فرهنگی برای خانوادهٔ پناهندگان بستگان دارای معلولیت