پلی به سمت نظام سلامت «Eine Brücke zum Gesundheitssystem

(زبان‌شناسان و فرهنگ شناسان) همکاران افتخاری به منظور ایجاد دسترسی آسان به خدمات مشاوره برای پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها

Brücke (پل) پروژه‌ای است که در آن، افراد دارای معلولیت با یا بدون سابقهٔ مهاجرت یا پناهندگی و همچنین با یا بدون معلولیت، از طریق گسترش اطلاعات مناسب برای دسترسی راحت پناهندگان دارای معلولیت یا بیماری مزمن به خدمات مشاوره و حمایتی، در این زمینه فعالیت کنند. پیش‌زمینهٔ فعالیت به‌عنوان مشاور افتخاری، فارغ‌التحصیلی در یکی از مهارت‌های پایه طراحی شده توسط تیم متخصصان و آمادگی شرکت منظم در گردهمایی تبادل و برنامه‌ریزی. هدف این کار، غلبه بر موانع، عوامل بازدارنده و محدودیت‌ها و تا حد امکان شکل‌دهی آسان به اولین تماس با خدمات همراهی و مشاوره برای گروه‌ها.
درخواست‌های تلفنی یا کتبی.

تماس:

Aissa Ouahabi
Mitarbeit * Eine Brücke zum Gesundheitssystem

030 588 58 271
a.ouahabi@interaktiv-berlin.de

  پروژه همراهی
مشاوره به پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها AGHB