DESTEK

InterAktiv Derneği, engelli ve göç veya iltica geçmişine sahip kişiler ve yakınlarının topluma bütünsel bir şekilde katılımını teşvik etmeyi kendine görev edinmiştir. Çalışmalarımızın merkezinde bize danışan kişilere refakat ve destek yer alır. Düşük eşikli danışmanlığın yanı sıra istendiği taktirde sosyal, resmi ve finansal konuların düzenlenmesinde de ilave bir destek sunuyoruz. Engelli çocuklar, gençler ve genç yetişkinler için farklı teşvik odaklarına sahip destek olanakları da sunmaktayız. Ayrıca engelli bireylerin anne, baba, kardeş ve çocuklarına yönelik güçlendirme, destek ve rahatlatma amaçlı öz yardım ve koçluk imkanlarımız da mevcuttur. Engelli ve engelsiz ya da farklı kökenlerden çocuklara sahip aileler ve ilgilenen diğer herkes için eğitim, kültür ve boş zamana yönelik çok sayıda etkinlik sunmaktayız. Aralarında kültürlerarası kutlamalar ve aile gezilerinin de yer aldığı bu farklı etkinlik formatları toplumsal anlamda kapsayıcı deneyim ve karşılaşma alanları yaratarak kültürler ve dinler arası diyaloğu teşvik eder.  ENGELLİ ÇOCUKLARI OLAN AİLELER İÇİN DANIŞMANLIK VE DESTEK HİZMETİ
InterAktiv Aile Destek Servisi (FeD)