TOPLUMSAL KAPSAYICILIK

InterAktiv'in çalışmalarının ardındaki motivasyon başından bu yana herkesin engel, hastalık, cinsiyet, din, ten rengi, köken ve dilinden bağımsız ve toplumun eş değerde bir üyesi olarak kendi yaşamını kendisinin belirlediği adil ve bariyersiz bir dünya vizyonu olmuştur. Bu vizyonu takiben kültürler ve dinlerarası karşılaşma alanları yaratmayı, fırsat eşitliğini teşvik etmeyi ve her türlü bariyerin kaldırılmasını amaçlayan kapsayıcı proje ve faaliyetlere öncülük ediyor ve onları düzenliyoruz. Toplum ve politika alanlarında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile belirlenmiş olan hakların engelli bireylerin tüm yaşam alanlarında hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Kapsayıcılık bizim için hem bir hedef hem de tüm bireylerin katılım, belirleme ve şekillendirme hakkının olduğu bir topluma giden (ve her daim yeniden izlenmesi gereken) yoldur.

  InterAktiv Aile Destek Servisi (FeD)
Inklusives Filmprojekt