ÖZ YARDIM

InterAktiv, engelli ve göç geçmişine sahip bireyler ve yakınları için bir eyalet öz yardım kuruluşu olarak hayatına başlamıştır. Dernek 2011 yılında kurulduğundan bu yana kültürlerarası ve düşük eşikli yardım alanında sunulan olanakların çapını giderek daha fazla genişletmiştir. Derneğin sağladığı bu olanaklar arasında kültürlerarası klasik ve sanal öz yardım grupları ile sağlık ve toplumsal yaşama katılım konularında bilgilendirme etkinliklerinin yanı sıra çok dilli ya da simultane tercüme imkanının bulunduğu danışmanlık hizmetleri de vardır. Bunların hepsi “öz yardım için yardım” prensibine dayanmaktadır.
Öz yardım hizmetleri engelli ve göç geçmişine sahip bireylerin yanı sıra onların yakınlarına da yöneliktirler. Anneler, babalar, kardeşler, hayat arkadaşları ve diğer yakınlar bulundukları aile veya yaşam birliği içerisinde bakım veya geçimi üstlenebilirler. Bu durumda tıpkı engelli veya kronik bir hastalığı bulunan bireyler gibi onların da Almanya'da yaşayan göçmen veya mültecilerin kültürel, dilsel ve dinsel bağlamlarını ve özel yaşam koşullarını gözönünde bulunduran yardımlara ihtiyaçları olur. Interaktiv Derneği bu noktada farklı hedef gruplarına özel farklı öz yardım şekilleri sunmaktadır. Bunlar arasında sadece klasik öz yardım grupları değil, anne ve babalar için gevşeme çalışmaları veya spor etkinlikleri, aile gezileri, Aile Destek Servisi, kardeşlere yönelik ve kültürel eğitimi güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikler ve çok daha fazlası bulunur.  AİLE DESTEK SERVİSİ (FED) FİNANSMAN OLANAKLARI
ÖZ YARDIM GRUPLARI (SH)