دربارهٔ InterAktiv

شرکت ثبت شدهٔ InterAktiv در سال ۲۰۱۱ با پیشگامی خانم سوگی بوسداگ بنیان‌گذاری شد. از ابتدا انگیزهٔ کارمان رؤیای داشتن شرکتی متنوع بود که در آن زندگی مشترک چند قومیتی، مسالمت‌آمیز و دارای حقوق مساوی برای همه یک امری بدیهی باشد.
ما آسیب‌های جسمی، روحی و روانی را از اثرات چندگانگی می‌دانیم. ما در هریک از افراد بی همتایی و توانایی پیشرفت آن را می‌بینیم. آگاهی همه از حق خودمختاری و شراکت اجتماعی فراگیر، برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است و نسبت به آن متعهد هستیم.
پیشنهاد‌ها و خدمات رایگان و همه‌جانبهٔ ما در زمینهٔ مشاوره، حمایت، خودیاری، فرهنگی و اوقات فراغت برای افراد با یا بدون معلولیت و همچنین افراد با یا بدون سابقهٔ پناهندگی و یا مهاجرت است. ما در یک تیم چند حرفه‌ای بین فرهنگی و به صورت چند زبانه فعالیت می‌کنیم. همهٔ درخواست‌ها را جدی می‌گیریم و به‌صورت محرمانه به آن‌ها رسیدگی کرده و همچنین از همه استقبال می‌کنیم.
تنها صفحات مربوط به خدمات مشاوره برای پناهندگان دارای معلولیت و بستگان آن‌ها ترجمه شده‌اند. خدمات شرکت ثبت شدهٔ InterAktivبسیار گسترده‌تر است. در صورت تماس، با کمال میل دربارهٔ ارائهٔ سایر خدمات این شرکت به شما اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
https://www.interaktiv-berlin.de/ar/-

Sevgi Bozdağ * Erste Vorstandsvorsitzende
Geschäftsleitung im Ehrenamt

030 490 88 494
s.bozdag@interaktiv-berlin.de


Melisa Demirkol
Familienentlastender Dienst

030 490 88 585
m.demirkol@interaktiv-berlin.de

Theresa Mair
Beratung Flucht + Behinderung

030 490 88 494
t.mair@interaktiv-berlin.dePaul Esser
Beratung Flucht + Behinderung

030 490 88 494
p.esser@interaktiv-berlin.de

  جسر إلى النظام الصحي/EINE BRÜCKE ZUM GESUNDHEITSSYSTEM
empowern-Projekt * عرض الاستشارات لمكان التواصل اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاص  

21.05.2024 03:48 / Letzte Aktualisierung: 29.03.2020